TRADE-PRO-BECOM

BTC - Vùng lặng sóng -

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC - Tăng mạnh trong thời gian qua

Chỉ báo xung lượng cho thấy dấu hiệu xu hướng tăng yếu dần

--------------------------------------

1- Xu hướng hiện tại sẽ theo trend tăng

2 - Vỡ trend hình thành xu hướng giảm mô hình VĐV

============================

Dự đoán chỉ mang tính tham khảo . Mọi người giao dịch cần "Kế hoạch RỦI RO"

INBOX để nhận hỗ trợ và kế hoạch giao dịch !

CHÚC MỌI NGƯỜI GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

*** LIKE & SHARE & COMMENT ***

THANKS AND BEST REGAR

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.