MarkVu

Btc tăng trong ngắn hạn

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Do hình cũ đăng bị lỗi nên đăng lại.
Hiện tại Btc đã phá qua key. Và retest thành công.
Entry tại đâu mình ko biết
Nhưng SL an toàn nhất là dưới Key lv
Tp tại Vùng 50k là một TP an toàn nhất có thể
Cùng tham khảo và xem xét thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.