ModernDow

BTC tiếp tục khởi nghĩa, Cờ đỏ sao vàng tung bay

ModernDow Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Cờ đã được dựng lên ở 1 cứ điểm quan trọng 3.554 và sẽ tiếp tục đánh up nhanh chóng cứ điểm tiếp theo 3.700 - 3.800
- Nhưng nếu chiếm được thì cũng chỉ là tạm thời
Bình luận:
Giá theo sàn BITSTAMP
Bình luận:
Bò nói tháng này là tháng của mình nhé, bạn gấu tháng sau nha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.