tradafx

Key level bị phá vỡ và cơ hội mua với BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm ngắn hạn đã bị phá vỡ khi giá phá vỡ Key level tại 42800.
Đợi giá retest và xuất hiện tín hiệu tăng có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 44500-45000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.