Leadership

Mua nhanh theo sóng hồi của BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mua khi giá giảm xuống từ 9,800 đến 10,200.
Mục tiêu: 12.900
Cắt lỗ: 9.200

Chúc mừng năm mới tới toàn thể anh em Trader. Mong rằng 2018 sẽ là 1 năm đại thắng của cả nhà Tradingview Việt Nam.

Bình luận: Giá về 9300 đập lên, phi thẳng tới mục tiêu.
Giao dịch được đóng thủ công: Bitcoin ko vượt qua 11.800, có xu hướng đảo chiều.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.