Hiepthanhpham

BTC/USD mid - long term.

Hiepthanhpham Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chart nội bộ, ai hiểu thì hiểu :))
Các mốc giá đã có sẵn, đường mũi tên là xu hướng chính, đường màu đen là nhịp nhỏ trong xu hướng chính, đường thẳng màu xanh là các mốc hỗ trợ kháng cự.
Bình luận:
Giá theo USD, giá theo USDT có thể lệch chút.
Bình luận:
Giá này chưa tính râu nến nhé, râu nến có thể ra xa hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.