NEWWORLDGROUP

nhịp đập thị trường bitcoin 27.8.2021

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
cẩn trọng cho thị trường bitcoin và alcoin cho thời gian sắp tới
những ai đang hold coin hãy chốt 2/3 vị thế tiền về túi cho đợt điều chỉnh này, về các vùng giá 38x-40x tính tiếp..

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.