mayquanxi

Khối lượng cho biết khả năng phục hồi không thuyết phục

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể rơi xuống khu vực thấp hơn để nhận thêm sự hỗ trợ, Hoặc đi ngang tích trữ

Bình luận