NDH221

BTC liệu rằng có thể về mốc 6000 - 7000?

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên khung tuần: Tuần qua đã xuất hiện mô hình Bearish Engufing và chuẩn bị đóng nến xác nhận mô hình của tuần này là một nến giảm mạnh (> 50%). Như vậy xét trên khung này có thể kỳ vọng giá sẽ trở về điểm hỗ trợ đáy giao cắt với up trend phía trước xung quanh ngưỡng 6000 - 6500
Trên khung D1:
1. Ichimoku: Giá đã phá mây dày đi xuống và xác nhận việc phá mây và không phá được Tenkan và Kyjun cũng là một dấu hiệu của việc báo giảm giá. Cùng với đó đường Legging đã cắt giá theo hướng giảm là một dấu hiệu củng cố thêm việc giá sẽ có khả năng về vùng giá thấp hơn.
2. Pitchfork: Giá chạy hoàn toàn trên kênh giá trên của đường Pitchfork và chưa có dấu hiệu của việc phá nên tôi vẫn giữ quan điểm giá sẽ tiếp tục bám theo kênh giá này đi xuống.
3. Fibo: Trên cả khung tuần và ngày xét fibo trên cầu giảm lớn phía trước thì các mức giá hiện tại đều chưa vượt qua ngưỡng 382 nên hoàn toàn chưa có căn cứ để bắt đáy hay nói đảo chiều tăng trong giai đoạn này. hơn nữa giá đã phá ngưỡng 236 đi xuống nên có thể kỳ vọng rằng giá về ngưỡng 0 tại mức 6000.
4. EMA: Giá đã phá xuống và nằm hoàn toàn dưới các đường EMA lớn như 50,100,150 trong đó đừng EMA 150 là 1 đường khá Smooth với BTC trong giai đoạn vừa qua. Cùng với đó xét trên đường EMA 10 đã có 10 cây nến nằm hoàn toàn bên dưới đường này nên xác nhận của việc giảm giá. Trên quan điểm cầu giảm này có thể điểm giao nhau giữa giá và đường EMA 10 trong thời gian sắp tới tại ngưỡng 8200 - 8500 là điểm Sell ngắn hạn.
5. BB: đường BB sau khi thu hẹp đã mở đều và đường trung bình cùng đường BB dưới đều hướng xuống là dấu hiệu cho sự giảm giá được tiếp diễn.
6. Xét trên Stochatic, MACD và RSI đều đang trong giai đoạn an toàn. Stochatic đã hình thành eo giữa đường K và đường D tại ngưỡng quá bán cho thấy sự đang do dự của thị trường với mức giá hiện tại. Đây có thể rơi vào trạng thái tâm lý thị trường với tâm lý bắt đáy của một số nhà đầu tư như đã thấy cách đâu 2 tuần.
MACD histogram đã đi xuống và dần mở rộng chênh lệch giữa 2 đường cùng vói RSI đang trong vùng an toàn là dấu hiệu có thể tiếp diễn đối với xu thể giá xuống sắp tới
Tựu chung lại, tôi vẫn duy trì quan điểm giá sẽ về vùng giao cắt giữa hỗ trợ và up trend trong khoảng 6400- 7000.
Mọi quyết định trong tay bạn
HiepND
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.