xuhuongvang1

Sóng BTC/USD 18 đến 20.12

Giá xuống
xuhuongvang1 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn vào nến ta thấy rõ tâm lý nhà đầu tư đang rất hi vọng giá BTC tăng trở lại, nên khi BTC vừa nhích họ dã stoploss toàn bộ và mua lên theo, nhưng qui định vẫn là qui định, nếu đi quá nhanh thì cho về lại vùng $3250 trước khi lên tiếp $4200
Tuy nhiên Tổng thị trường của Altcoin không lên là mấy và cũng không giảm là mấy
Vì vậy khi BTC điều chỉnh Thị trường Coin vẫn an toàn
Bình luận:
Đã giảm $40
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.