Anhtan

Tương lai gần BTC/USD

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
RSI lên vùng 55 tương ứng giá 75xx- 75xx bán, xuống lại vùng 30 mua tương ứng vùng 67xx-68xx :D