TraderTop-net

BTCUSD ngày 18/06 - Kịch bản đầy hi vọng

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong bài ban sáng, chúng ta có phân tích về khả năng mô hình biểu đồ Tam giác cân - symmetrical - tạo đảo chiều tăng cho bitcoin hôm nay. Từ sáng đến giờ, lực tăng chưa mạnh và điều này cũng dễ hiểu vì sáng thứ 2 thường là giai đoạn thị trường biến động chậm.

Hôm nay, chúng ta có 2 kịch bản cho bitcoin . Kịch bản đầu tiên là mua lên quanh vùng hỗ trợ 6310 - 70 như đã nói ban sáng. Giá đã bắt đầu có phản ứng khi đã xuất hiện mô hình nến đơn Cây Búa - Hammer - với khối lượng lớn. Đây có thể là dấu hiệu lực mua bắt đầu xuất hiện. Trong trường hợp đáy này thủng, chúng ta hoàn toàn có thể chờ mua ở đáy trước quanh 6130 - 6230 khi mô hình harmonic bullish gartley xabcd hoàn tất điểm đảo chiều d tại đây, cũng đồng thời chạm cạnh dưới của kênh giá giảm và cũng có thể tạo mô hình biểu đồ đảo chiều Hai Đáy - Double Bottom .

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.