Chauvd

BTC trung hạn

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
+ BTC đang có hỗ trợ tại mốc 2930-3000, tại đường EMA 200 thì giá được đỡ tại 3150
+ Ở mốc giá này những nhà giao dịch ngắn hạn có thể xem xét mua vào trong khoảng tài chính cho phép, taget là 4300-4600.
+ Trung hạn BTC có thể về Test lại đáy 1825, ở mức giá này chúng ta sẽ xem xét mua vao nếu chúng ta vẫn có niềm tin vào thị trường này. Taget bán lúc này là 2930.
Chúc các bạn kiếm được lợi nhuận tốt.
Bình luận: Các nhà đầu tư ngắn hạn đã mua btc giá 3150$ bây giờ đã gần đạt đến taget kỳ vọng là 4300 rồi, chúc mùng ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.