DatTong

BTCUSD, BITCOIN / DOLLAR, H1, TRIANGLE PATTERN

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình tam giác xuất hiện trên TF H1.
Bình luận: Giá điều chỉnh giảm dưới tam giác , khả năng điều chỉnh về 7400
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: Giá chạy quá đẹp so với dự kiến