DatTong

BTCUSD, BITCOIN / DOLLAR, H1, TRIANGLE PATTERN

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình tam giác xuất hiện trên TF H1.
Bình luận:
Giá điều chỉnh giảm dưới tam giác , khả năng điều chỉnh về 7400
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Giá chạy quá đẹp so với dự kiến

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.