BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đây là góc nhìn cá nhân của mình BTC sẽ sớm chạm mốc 72k, chúc các bạn giao dịch vui vẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.