tradingpro2012

BTC mô hình Vai - Đầu - Vai thần thánh xuất hiện trên H1

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chúc mừng AE đã bắt đáy thành công BTC tại vùng giá đáy 6k6 - 6k8 như phân tích của tôi đầu tuần.
Hiện tại trên chart H1 BTC đã xác nhận mô hình Vai - Đầu - Vai điều này hàm ý nếu chạy đúng target BTC sẽ về quanh 8k1. Hiện tại nếu giá điều chỉnh về test đường viền cổ quanh 7k2 - 7k3 ( dừng lỗ 6k8 ) sẽ là cơ hội lên tàu cho các bạn chưa có hàng, các bạn đang nắm giữ hàng thì chờ chốt lời ở ga tàu quanh 8k - 8k1 nhé. Nhớ dời dừng lỗ về điểm 6k8.
Bình luận: Chúc mừng ACE đã bắt đáy thành công với BTC khi test lại đường viền cổ quanh 7k3