tradingpro2012

BTC mô hình Vai - Đầu - Vai thần thánh xuất hiện trên H1

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chúc mừng AE đã bắt đáy thành công BTC tại vùng giá đáy 6k6 - 6k8 như phân tích của tôi đầu tuần.
Hiện tại trên chart H1 BTC đã xác nhận mô hình Vai - Đầu - Vai điều này hàm ý nếu chạy đúng target BTC sẽ về quanh 8k1. Hiện tại nếu giá điều chỉnh về test đường viền cổ quanh 7k2 - 7k3 ( dừng lỗ 6k8 ) sẽ là cơ hội lên tàu cho các bạn chưa có hàng, các bạn đang nắm giữ hàng thì chờ chốt lời ở ga tàu quanh 8k - 8k1 nhé. Nhớ dời dừng lỗ về điểm 6k8.
Bình luận:
Chúc mừng ACE đã bắt đáy thành công với BTC khi test lại đường viền cổ quanh 7k3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.