tradafx

Chờ xác nhận xu hướng giảm và cơ hội bán với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng tăng vừa bị phá vỡ tại Key Level 47000.
Hiện tại chờ giá thoái lui xác nhận xu hướng giảm.
Vùng giá có khả năng hồi về xác nhận là 47900-49100.
Chờ xuất hiện thiết lập bán tại vùng này.
Mục tiêu lợi nhuận dài hạn cho xu hướng giảm này là 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.