JamesCrypto68

Long Bitcoin Target 9500$

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin vẫn đang trên Trendline tăng từ 3.800$, khả năng tiếp tục chinh phục mốc cao hơn trước Halving vào 5.2020
Long 6700 / 6500/ 6400
Target: 7.600 - 8.600 - 9.500 - 11.000
Stop-loss: Dưới 6K.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.