MINHTUONG17

Liệu có sự hồi lên mạnh mẽ để tiếp tục đà tăng tốt cho BTC.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã có khoảng 1 tháng tăng điểm rất tốt cả về đà tăng và khối lượng giao dịch.
Hiện nay giá đã về đế vùng mua mình dự đoán từ ngày 29/7/2018.
Kỳ vọng có đà hồi lên khu vực đỉnh cũ vào đợt cuối tháng 7 vừa rồi.