MINHTUONG17

Liệu có sự hồi lên mạnh mẽ để tiếp tục đà tăng tốt cho BTC.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã có khoảng 1 tháng tăng điểm rất tốt cả về đà tăng và khối lượng giao dịch.
Hiện nay giá đã về đế vùng mua mình dự đoán từ ngày 29/7/2018.
Kỳ vọng có đà hồi lên khu vực đỉnh cũ vào đợt cuối tháng 7 vừa rồi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.