DatTong

BTCUSD, Bitcoin / Dollar, H4

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Trend: Trên H4, giá cho ta thấy là một cấu trúc downtrend.
Tuy nhiên, giá đang nằm trên cản.
--> Quan sát thêm diễn tiến của giá !
( Cá nhân tôi vẫn thiên về việc giá sẽ brekout cản, cho tín hiệu đi xuống !)
Bình luận: Đóng lệnh buy Bitcoin nếu bác nào đang ôm. Bitcoin cho tín hiệu lên yếu !
Bình luận:
Bình luận: Giá đã phá vớ support và tiếp tục downtrend
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Giá đã test vùng 6619 và đi xuống !