DatTong

BTCUSD, Bitcoin / Dollar, H4

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Trend: Trên H4, giá cho ta thấy là một cấu trúc downtrend.
Tuy nhiên, giá đang nằm trên cản.
--> Quan sát thêm diễn tiến của giá !
( Cá nhân tôi vẫn thiên về việc giá sẽ brekout cản, cho tín hiệu đi xuống !)
Bình luận:
Đóng lệnh buy Bitcoin nếu bác nào đang ôm. Bitcoin cho tín hiệu lên yếu !
Bình luận:
Bình luận:
Giá đã phá vớ support và tiếp tục downtrend
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Giá đã test vùng 6619 và đi xuống !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.