NDH221

Bitcoin sẽ lấy quay lại giá 10000

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về phân tích cơ bản: sau khi có nhiều động thái từ 1 số chính phủ cho phép quản lý tiền điện tử như ngân hàng là một nhân tố quan trọng trong việc công nhận tiền điện tử. Cùng với khi giá chạm về ngưỡng chi phí sản xuất là một động lực lớn để đẩy giá BTC tăng trở lại.
Về phân tích kỹ thuật:
Btc sau cầu lên tương đối mạnh và phá ngưỡng cản 9000 là một ngưỡng quan trọng đối với BTC . Cạnh mây kumo và là một ngưỡng kháng cự định mạnh phía trước. Tuy nhiên bước phá cản này cũng cần thêm xác nhận để củng cố thêm cho việc tăng giá. Cùng với đó giá đang ở ngưỡng band trên của cả Bollinger band và Starc band nên cũng cần chờ việc đóng nến trên ngưỡng 9000. Tuy nhiên các thế band đều ở trạng thái tăng bền nên là một điểm ủng hộ việc tăng giá.
Xét trên khung tuần (W) mây kumo đã hình thành mây dày với cạnh mây tương đối phẳng tại ngưỡng giá 10200. Đây là một điểm mốc đáng chú ý trong thời gian sắp tới.
Xét về các chỉ báo động lượng RSI đang ở ngưỡng tương đối cao và Stochatic đã nằm ngang trên ngưỡng quá mua tương đối lâu trên khung D1 nên vậy chúng ta có thể nghĩ rằng giá sẽ điều chỉnh nhẹ trong thời gian sắp tới.
Tựu chung lại mình vẫn duy trì quan điểm giá sẽ có điều chỉnh nhẹ trước khi đạt được ngưỡng giá 10000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.