mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Stoch đang ở vùng quá mua và hướng lên, chưa có dấu hiệu hội tụ
- MACD đang hướng lên và phân tác rất xa
- RSI vẫn đang trong uptrend
- ADX < 20

=> BTC vẫn đang trong uptrend, đường xu hướng rất yếu. BTC sẽ tiếp tục test kháng cự 11k8x và sau đó dump. Các mức hỗ trợ 10k3x - 9k5x.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.