DatTong

BTCUSD, Mô hình cờ giảm giá trên H1

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích kỹ thuật trước: Hiện tại trên H1:
- Hình thành mô hình cờ giảm giá
- Tuy nhiên giá đang ở trên cản
-->Chờ giá phá hỗ trợ cho xác nhận
---> BÁN

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.