GameonVentures

BTC - H1 - Sóng Elliott sóng 4 hiệu chỉnh lên 5

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang làm khó các nhà giao dịch khi liên tiếp đi các sóng mở rộng. Cùng chờ những nhịp sóng cuối cùng trong xu hướng để xác nhận xu hướng hiệu chỉnh trước khi bước vào kỳ tăng của BTC .
Các lệnh ghi nhận SL dưới các vùng EP sẽ huỷ mọi giao dichj

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures