ThaiLiu

Thánh vẽ bậy : BTC tiếp tục tụt về 4k3 !!!

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở đây nguy hiểm lắm vì đã tụt khỏi rồi !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.