HaiVuong1985

Phân Tích BTC và nhận định thị trường Từ 13/10/2018 - 11/2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau 1 thời gian biến động mạnh và giá giảm về vùng hỗ trợ cứng 5800 - 6200 thì đây là thời gian BTC sẽ tiếp tục ổn định và đi ngang ở vùng này tạo điều kiện cho các altcoin tiếp tục bay.
Tháng 10 chúng ta đã thấy rất nhiều altcoin nhỏ bay thì tháng 11 các altcoin nhỏ sẽ tiếp tục bay kèm theo đó là các altcoin tầm trung bắt đầu bay, altcoin Top khởi động và cuối tháng 11 sang đầu tháng 12 các altcoin Top sẽ bay.
Thị trường sắp tới chúng ta sẽ thấy sự trở lại của các altcoin theo giá BTC , chúng ta hãy làm sao để tăng số lượng BTC của mình trước khi chứng kiến sự hồi phục giá mạnh của BTC vào đầu tháng 12
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.