UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott Bitcoin (update)

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin ( BTCUSD ) có thể chuẩn bị hoàn thành sóng C của sóng điều chỉnh Elongated Flat
Với sóng C bằng khoảng 2-3 lần sóng A (thường là 1.618, 2.618).
Sau khi giá vượt mốc Fibonacci retracement 50% thì xác suất cao sóng C ~ 2.618 A.
Vùng này gần mức Fibo 61.8%.
Elongated Flat thuộc sóng (B) của sóng 4 lớn của Bitcoin Cycle.

Xem thêm

Idea/plan này không có giá trị khi C > 3A (coi hình)
***
Chú ý cấp độ sóng.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi, không phải lời khuyên giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.