tatcachiladautu

EW Forecast For BTC/USD On 4h

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Fib 0.618 - 0.5 là vùng mua khá ổn

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.