Jack_Dawson

BTC: VẬT VÃ VÙNG 51K

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hii ae,
Dữ liệu on-chain cho thấy lượng BTC và stablecoin liên tục được nạp lên sàn tại vùng giá 50-51k.
Quan điểm mình vẫn cho là giá sẽ phá qua cản nhưng phải chờ cho ae đang đu nhả hàng xong thì mới lên được.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.