KenPCA

BTC/USD - Đại nạn không chết ắt có phúc

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau khi tạo mô hình 3 đáy đi lên khá rõ.
Target ngắn 47 target dài 50