investlab

Dự báo Bitcoin trong dài hạn

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Sau khi thực hiện một phân tích mới, tôi đã đi đến kết luận rằng xu hướng tăng của BTCUSD đang tiến xa hơn đến mức tối đa trong lịch sử và sẽ củng cố cao hơn.

Biểu đồ cho thấy ba đường xu hướng:

A1. Phản ánh mức xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, để hiểu ranh giới đáng kể của những thay đổi Bitcoin trong biến động giá lịch sử.

A2. Xu hướng điều chỉnh toàn cầu thay đổi giá Bitcoin sau mức tối đa trong lịch sử với sự hình thành của ngưỡng kháng cự.

A3. Sự thúc đẩy của một phong trào điều chỉnh với mức Thấp chưa được thực hiện, cho biết hỗ trợ của xu hướng.

Đường ngoằn ngoèo là giai đoạn của chu kỳ và bắt đầu chuyển động và bắt đầu cuối chu kỳ.

Giờ đây, chu kỳ thứ 4 không thể phù hợp để phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang, tuy nhiên, phân tích Elliott có thể được theo dõi trên biểu đồ, theo đó hướng chuyển động của Bitcoin được dự đoán trước.

Theo dự báo hiện tại, động lực của Bitcoin sẽ có xu hướng tăng vào năm 2022. Với dự báo hiện tại, bạn có thể quan sát sự xuất hiện của mức tối đa mới trong lịch sử và giá cố định trong các phạm vi được chỉ định. Ví dụ cho thấy sóng xung lực Elliot, nó phản ánh tầm nhìn tương lai của thị trường.

S1 là mức động lượng toàn cầu cho toàn bộ hướng của Bitcoin. Khi giá tiếp cận từ trên xuống dưới đến đường biên mức, một vị thế Mua sẽ được mở.

S2 là mức trung hạn của xung động của phong trào điều chỉnh. Khi giá tiếp cận từ trên xuống dưới, nó cho tín hiệu trong Long.

Dự báo hiện tại cho thấy chỉ mở các vị thế Mua khi có các chuyển động điều chỉnh dựa trên các mức đã vẽ.

Đóng các vị trí ngắn hạn (đường xu hướng màu vàng và cam trong chu kỳ hiện tại) dùng để đặt lệnh Dừng và đường sóng Elliott.

CẢM ƠN các bạn đã like / comment! ; )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.