anhnd1

BTCUSD - Bắt đỉnh H4 - lần 2

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tiếp tục bắt đỉnh H4 với mô hình Double Top hình thành
Stoploss: 8451
TP: 6384
Giao dịch được đóng thủ công:
BTC quá mạnh mẽ
Kèo hòa sau khi có lợi nhuận ~ 500U
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.