tongdaiforex

BTC - Liệu Bitcoin có giảm khi xuất hiện mô hình giá 2 đỉnh

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn vào biểu đồ nến 4h của Bitcoin thì chúng ta bắt gặp được mô hình giá 2 đỉnh một cách rõ ràng. Đây là mẫu hình dự đoán giá sẽ giảm khi những điều kiện cần và đủ được kích hoạt khi giá bắt đầu xuyên thủng vùng hỗ trợ trước đó.

Đầu tiên các bạn có thể bắt gặp đỉnh thứ nhất được hình thành tại mốc 50,4k và đỉnh thứ hai tại 50k cơ bản đã xong những điều kiện đầu tiên để xác nhận mô hình giá 2 đỉnh.

Tiếp theo sẽ cần một đợt giảm mạnh phá đường xu hướng tăng (màu đỏ) để phá vỡ vùng hỗ trợ tại 46,8k. Nhưng tại đó phe mua bắt đầu sẽ nhập cuộc với niềm tin là giá đã rất tốt cho việc nắm giữ và giá bị đẩy lên test lại đường xu hướng.

Cuối cùng sẽ là lần quay lại test vùng hỗ trợ với khả năng phá vỡ rất cao và hoàn thành việc xác nhận mô hình giá 2 đỉnh thành công bắt đầu một chu kỳ giảm mạnh trong tương lai.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.