trungnguyenquang1109

NHẬN ĐỊNH BITCOIN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Thời gian qua ta thấy sự sụt giảm của BTC tại vùng giá 65k và có thể coi đó như 1 nhịp điều chỉnh nhẹ. Sắp tới BTC sẽ còn tăng rất mạnh và thời gian sideway gần đây đang tạo 1 cơ hội lớn cho các quỹ đầu tư để tích lũy BTC .
Bình luận: Vùng giá 52,8 là vùng giá lý tưởng để mua và tích lũy trong dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.