dinhchien

Autotrade sàn Binance - BTCUSD tăng theo kênh Keltner 11/4/2021

Giá lên
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật Số dư của Binance Future mỗi khi thay đổi, chiến lược sẽ tự động LotSize theo tùy chọn % rủi ro khi gửi webhook đến sàn Binance.
- Các lệnh mở sử dụng toàn bộ stoploss, không sử dụng chốt lời.
- Stoploss di chuyển xu hướng.
--------
- Giá trị hoa hồng = 4 usd / mỗi đơn hàng.
- trượt = 2 ticks.
- rủi ro: 2%. Nhìn vào danh sách giao dịch: Lợi nhuận tích lũy <= 2%.

Xu hướng chính là khung thời gian H4: chỉ báo Supertrend.
- Tăng khi nến đóng cửa nằm trên đường màu xanh lá cây.
- Giảm khi nến đóng lại nằm dưới đường màu đỏ.

Khung thời gian H1: chỉ báo kênh Keltner .
- Tăng khi nến đóng cửa cắt lên với đường Upper.
- Giảm ra khi nến đóng cửa cắt xuống đường Lower.

>>> Mở lệnh Buy khi cả Supertrend và Keltner cùng tăng khi giá hồi về đường Basis.
>>> Mở lệnh Sell khi cả Supertrend và Keltner cùng giảm khi giá hồi về đường Basis.