DatTong

BTCUSD, Lên hay xuống?!

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
My view BTCUSD
On D1:
- Cấu trúc downtrend
- Hiện tại giá đang sideway, di chuyển trong range giữa cản tuần và cản ngày
- Hình thành mô hình vai đầu vai?!
H4:
- Xu hướng đi xuống
- Giá đang test pivot range
Prior Analysis
Bình luận:
The price broken resistance
Bình luận:
The price broken resistance--> SHS pattern forming !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.