CafeTrade

BTC trung hạn - Lịch sử có được lặp lại ?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên chart 4H chúng tôi dễ dàng nhận thấy giá đang chạy trong mô hình tam giác cân từ đầu năm 2018 đến nay. Hiện nay giá đang tiếp cận đường hỗ trợ tại vùng 7000 , đây là vùng hỗ trợ quan trọng nhất trong chu kỳ giảm giá đợt này. Liệu lịch sử có được lặp lại khi chu kỳ giảm giá đợt này ( từ ngày 05/05 tới nay ) gần giống với chu kỳ của đợt giảm trước từ ngày 05/03 đến ngày 01 /04 , thêm 1 dữ liệu nữa là chu kỳ tăng giá năm 2017 bắt đầu tạo đáy 1100 vào ngày 27/05/2017 . Về góc độ phân tích kỹ thuật thì lịch sử thường có xu hướng lặp lại nên CafeTrade chúng tôi nhận định vùng giá trên 7000 là đáy của chu kỳ giá đợt này vào cuối tháng 5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.