tradingpro2012

BTC điều chỉnh về quanh 7k2 là chuyến tàu Vét đón AE lên tàu

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi bắt đáy thành công BTC 6k6 - 6k8 và chốt lời thành công quanh 8k Chúng ta lại tiếp tục canh mua khi BTC điều chỉnh.
Trên Chart H1 việc BTC sau khi tạo đỉnh 7k9 thoái lui về vùng 7k2+/- là cơ hội cho ACE lỡ chuyến tàu trước lên tàu với mục tiêu chốt lời 7k8 - 8k1 dừng lỗ khi giá phá qua 6950.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.