BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
trước mắt hứng Btc ở 6k4xx
nếu thủng hứng 6k1
thủng 5k8xx
Tình hình xấu :(