DatTong

BTCUSD, phân tích trên biểu đồ tuần. !

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD , phân tích trên biểu đồ tuần !
- Thị trường hiện tại sideway. Chờ giá phá mô hình sẽ cho chúng ta xu hướng dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.