A_Luan26

Nhận Định Bitcoin : Kiên Nhẫn Thêm

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD Trên khung H4 theo nhận định cá nhân của tôi :
Xu hướng tăng của Bitcoin là rõ ràng khi Bitcoin đẩy giá lên khỏi 46.000 .
Không nên mua ngay bây giờ (sẽ bị đu đỉnh) , chờ kéo ngược Pullback nhẹ nhàng xuống rồi hãy mua lên.
Kỳ vọng giá trong thời gian tới là 50.000 ;

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.