DatTong

BTCUSD, Bitcoin/ Dollar

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Giá đang di chuyển trong mô hình tam giác.
The dõi và chờ giá breakout các cạnh của tam giác!
( Tôi nghĩ giá sẽ đi lên theo những tín hiệu trên hình)
Bình luận:
Giá đã breakout lên. Dời stoploss vào entry !
Bình luận:
Bình luận:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.