nguyenhieuec

BTC đang điểm quyết định :D có thể theo dõi.

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo mình tầm này chỉ canh buy thôi :D.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.