tradafx

Đợi tín hiệu mua xuất hiện với BTCUSD

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Giá tăng phá vỡ ngưỡng kháng cự của cấu trúc sideway trước đó.
Đợi giá hồi về vùng 46500-47500 xác nhận đáy mới và xuất hiện tín hiệu mua với BTC .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 50000 và 53000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.