A_Luan26

Nhận định Bitcoin 24/03/2022

Giá lên
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên khung H4 BTCUSD đang trong quá trình tích lũy để phá lên vùng 43.000 .

Sau khi phá lên khỏi 43.000 thì còn nhiều mốc cản 44.000 , 45.000 .nhưng trước tiên là cản ở 43.000
Nếu Điều chỉnh sâu thì ta chờ mua ở vùng trên 40 .000 là an toàn hơn. còn sau cú tích lũy 1 hoặc 2 hôm nữa thì bùng nổ lên thì ta nên mua sau khi đóng nến tăng giá sau cú bùng nổ , đặt stoploss 1/2 thanh nến đó. take profit kỳ vọng 45.000 .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.