SonPriceAction

BTCUSD mục tiêu tiếp theo là 12 k

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trend tăng trên cặp BTCUSD là rất rõ ràng, tiếp tục canh long khi giá hồi về đường EMA 20 trên h4, muc tiêu tiếp theo là 12k