trungnguyenquang1109

BTCUSD - Liệu có phá hỗ trợ?

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình cờ được hình thành trên đồ thị BTCUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.