BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích cơ bản dựa Theo lịch sử của btc