TraderTop-net

Phân tích Crypto tối ngày 04/10 - Có 1 lá cờ chuẩn bị được phất

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chiều hôm nay chúng ta kỳ vọng bitcoin giảm 1 chút để mua vào nhưng đà giảm chưa đủ để đưa bitcoin đến vùng mua chúng ta muốn. Không sao, cứ ở trong bụi mà đợi thôi anh em.

Như đã nói ban chiều, tôi thấy cấu trúc xu hướng của bitcoin bắt đầu nghiêng hơn sang hướng tăng, thể hiện qua các đáy và đỉnh bắt đầu cao hơn dần. Bên cạnh đó, mô hình biểu đồ - chart pattern - có tên gọi là Cờ Tăng - Bullish Flag - đang hình thành. Nếu bitcoin phá vỡ lên lá cờ này, nó có thể bắt đầu cho 1 đợt tăng giá tiếp theo. Về lý thuyết, nếu phá vỡ lên lá cờ, bitcoin có thể tăng một đoạn A'=A, tức là lên đến đâu đó gần 6750 lận. Thôi thì thành bại tại...lá cờ đêm nay vậy.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.