TraderTop-net

Crypto chiều 06/08 - Sóng cứ trôi dạt nơi chốn nào

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về mặt xu hướng, chưa có thay đổi lớn nào. Có 1 cú break sáng nay lên khỏi vùng sideway, với volume lớn, cho thấy lực hồi là khá tốt. Tuy nhiên, đây có thể cũng chỉ là đoạn hồi lại trong xu hướng giảm mà thôi.

Hai vùng bán chiều nay được hình thành do (1) sóng hồi dạng cân bằng khi 1=2=3, quanh 7140 - 70, vùng (2) là vùng trọng điểm bán hôm nay quanh 7290 - 7340.

Hi vọng gấu nó giữ mối 1 chút, chứ cứ đẩy ào ào xuống kiểu này thì sớm muộn gì sân chơi crypto cũng còn mỗi mình nó chơi, chứ ai mà chơi nữa.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.